การออกแบบกลไกราคาและสิ่งจูงใจ และการตอบสนองด้านโหลด